<

bezárás

Közérdekű közlemény

 

 

 

 

Lomtalanítás - Tájékoztatás

 

 

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy Zalaegerszegen a családi házas és zártkertes övezetekben a lomtalanítást a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. március 16-án megkezdte.

Részletek a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. honlapján találhatóak.


 

 

Edénycsere - Tájékoztatás

Tisztelt zalaegerszegi lakosok!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete értelmében, amennyiben az egy háztartásban élők száma nem haladja meg a két főt, legalább 50-60 literes, három fő esetén legalább 80 literes edényzet után kell fizetni. Egyéb esetben legalább 110-120 literes edényzet után kell megfizetni a közszolgáltatás díját.  Azok, akik 50, 60 vagy 80 literes edény használatára kötöttek évekkel ezelőtt közszolgáltatási szerződést, mégis 110 vagy 120 literes, vagy ennél  nagyobb edényt használtak, a rendelet szerint 2014. december 31-ig tehették meg következmények nélkül. Január 1-jétől azonban a fentiek értelmében vagy az edényt kell kicserélni kisebbre; a befizetett díj értékének megfelelő nagyságúra, illetve ha az érintett ügyfél 110 vagy 120 literes vagy nagyobb űrtartalmú edényt szeretne a továbbiakban is használni, abban az esetben szerződését kell módosítania magasabb díjtételre a közszolgáltató ügyfélszolgálatán.
A IV. negyedéves számlákkal megküldött hírlevélben a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. már tájékoztatta a lakosságot, hogy 2015. január 1.-től nem követeli meg szigorúan az edénycserék megtörténtét, hanem három hónap átmeneti időt biztosít: március 31-ig csupán ellenőrzést végez a szóban forgó ügyfeleknél.
A hulladékgyűjtő edény beszerzésére a közszolgáltató több javaslatot is tett hírlevelében, ezek alapján az edények beszerzése többféleképpen történhet: kereskedelmi forgalomban lévő edény beszerzésével, illetve lehetőség van a Zala-Depo Kft.-nél történő megvásárlásra. A közszolgáltató biztosít bérlési lehetőséget, minimális bérleti díjon, emellett edénycserére is van mód; ez az ügyfél tulajdonában lévő használt, 120 vagy 240 literes kerékkel ellátott, ép állapotú edény 60 vagy 80 literesre történő térítésmentes cseréjét jelenti.
További információért érdeklődni a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyfélszolgálatán lehet.

 

 

 

 


 

Tájékoztatás

 

 

A jogszabályi változások miatt Zalaegerszegi Megyei Város Önkormányzata 2014. július 1-től a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-t bízta meg a zalaegerszegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával.


A közszolgáltatással kapcsolatos rendszeres (havi, negyedéves) számlákat az ügyfelek részére a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft állítja ki. A szállítási tevékenységet azonban alvállalkozóként továbbra is a Zala- Depo Kft végzi.


A zalaegerszegi Búslakpusztai Regionális Hulladéklerakó, illetve a zalaegerszegi és letenyei Hulladékudvarok üzemeltetését, emellett az egyedi szállítási (pl. konténeres törmelékszállítás) szolgáltatásokat továbbra is a Zala-Depo Kft. látja el.
Emellett természetesen a Zala- Depo Kft egyéb tevékenységeit (téli hó és síkosságmentesítés, útépítés, - javítás) változatlanul végzi.

 

 

 

 

 

Zala-depo
Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.